mặt bằng 3d căn hộ florence mỹ đình

  • Loại căn hộ 2 Phòng Ngủ: Căn số 01, 06, 07, 08, 11, 15

  • Loại căn hộ 3 Phòng Ngủ: Căn số 03, 05, 09, 10
  • Loại căn hộ 4 Phòng Ngủ: Căn số 05, 09 tòa R1